Revize LPG

Servisní a revizní práce LPG dle norem ČSN.

Revize LPG

Revize LPG v obytných přívěsech - karavanech, obytných vozidlech a dodávek - vestaveb.

Z plynu v karavanu je třeba mít náležitý respekt. Propan/butan tvoří se vzduchem výbušnou směs. V případě netěsnosti plynové soustavy hrozí požár a karavanech shoří snadno jak domeček z papíru. Při nedokonalém spalování propan/butanu vzniká oxid uhelnatý, plyn bez jakéhokoli zápachu, jehož směs se vzduchem je opět výbušná. Oxid uhelnatý je navíc pro člověka silně jedovatý, následkem otravy oxidem uhelnatým u nás každý rok zemře několik set lidí. Náležitou péči o plynová zařízení v karavanech tedy rozhodně není dobré zanedbávat.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ukládá povinnost pro všechny organizace provozující plynová zařízení (tedy i všechny majitele karavanů, kteří karavany provozují na IČO) provádět Provozní revizi zařízení v intervalu 3 let a Kontrolu zařízení v intervalu 1 rok. Pro soukromé vlastníky u nás revize a kontroly povinné nejsou.

POZOR

Dle informací od karavanistů je čím dál více případů, že kempy v zahraničí revize vyžadují a může se stát, že některé kempy nebo trajekty budou chtít platnou revizi jinak vás nevpustí do svého zařízení.

Povinosti vlastníka karavanu ohledně revize a roční zkoušky:

 • fyzická osoba v ČR nemusí mít revizi, ale doporučuje se z důvodů bezpečnosti
 • právnická osoba musí mít
 • půjčovny musí mít
 • pokud je karavn či obytný vůz používan za účely dosažení zisku (podnikání) 

Kontrola plynového zařízení (roční):

 • kontrolou plynového zařízení karavanu povádí odpovědná a proškolená osoba
 • o kontrole musí vzniknou zápis 
 • zápis musí obsahovat (datum kontroly, rozsah kontroly, případné zjištěné závady, jméno a podpis)
 • revizní technik vylepí etiketu (samolepku) s vyznačením platnosti revize nebo zkoušky – do prostoru s propan butanovými lahvemi a případně do zadní části vedle SPZ/RZ

Provozní revize zařízení (tříletá revize):

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a případně i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení. Kontrola je celého systému od plynové lahve, vedení, až po konečné spotřebiče. Vše se musí demontovat, vyčistit popřípadně co nařizuje výrobce přetěsnit. 

 • Revizi musí provádět revizní technik.
 • Mimo tříletého intervalu se revize provádějí i po opravách a zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu.

Revizní technik by měl na karavanu provést minimálně:

 • kontrolu funkčnosti všech plynových spotřebičů
 • kontrola stáří plynových hadic a regulátoru (povolené stáří je max. 10 let a musí být určen pro karavany)
 • tlakovou zkoušku
 • kontrolu stavu a funkce větrání a komínu
 • kontrolu plynových alarmů (je-li jimi karavan vybaven)
 • o provedené revizi je vystavena revizní zpráva, jejíž povinné náležitosti podrobně stanovuje vyhláška č. 85/1978 Sb
 • revizní technik vylepí etiketu (samolepku) s vyznačením platnosti revize nebo zkoušky – do prostoru s propan butanovými lahvemi a případně do zadní části vedle SPZ/RZ

Doporučujeme:

Důležité je v klidu a bezpečí spát ve vašem karavnu / obytném vozidle. 

Kontaktujte servisního technika https://www.rekakaravany.cz/cs/kontakty

V případě registrace a zakoupení všech komponentů v našem E-SHOPU www.vseprokaravan.cz obdržíte slevu 15% na montážní práce. Buďte členem našeho zákaznického teamu a obdržíte další slevy po registraci v E-SHOPU.

Poradíme, dodáme, namontujeme.

Kontaktujte nás online Obchodní podmínky
Reka Karavany